Woman LifeBook

Опознаваме себе си и своите граници!
За съжаление на това не учат в повечето семейства. Не разказват за това и в училищата.
Ние имаме граници, и когато се нарушават то това не може да остане незабелязано.

ЕМОЦИОНАЛНИ ГРАНИЦИ

Емоционалните граници са свързани с нашите чувства. Вие трябва да разбирате своите чувства и много ясно да ги отделяте от чувствата на останалите. Колко често вашите преживявания и разсъждения се обезценяват? Припомнете детството си. Дете върви към детската градина и ще има тържество, то разказва на родителите си колко се вълнува, че ще има изява там. Емоционалното насилие започва с отговора: „Какво толкова има да се вълнуваш“ или „Ох да ти имам и проблемите“.

После. Мъжът не се притеснява открито да флиртува с други жени пред собствената си жена. Когато жена му прави забележка, насилникът може да отговори, че ти всичко изопачаваш, на теб ти се е СТОРИЛО, и изобщо това НЕ СЕ Е СЛУЧИЛО!

Обезценяване, манипулация, превключване на вниманието – всичко това е насилие, с което, за съжаление, повечето ни се сблъскваме в семействата си. Ежедневното емоционалното насилие може да доведе до нарушаването на психическото здраве, то се възприема по същия начин както и физическото насилие. Най-високата точка на психологическото насилие – Газлайтинг (от англ. Gaslighting)- начинът да се накара друг човек да се усъмни в собственото възприемане на нещата, памет, и дори собствената адекватност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНАЛНИ ГРАНИЦИ

Вашите знания, ценности, опит и способност да ги отделите от знанията, ценности и опита на околните. Вероятно са ви познати оценки, които още може да ги наречем етикети от рода на „глупав“, „некадърен“, „голяма работа“, „надменен“ и др., някой дори използва медицински диагнози: „психопатка“, „трябва да се лекуваш, защото си луда“, „шизофреничка“ и тн.! Подобно нещо може да бъде срещнато в семействата, където мъжът не цени своята жена. Не й дава да каже дума. И, когато тя се опитва да изкаже мнението си, той веднага я прекъсва с изречението: „Какво разбираш ти от живота?!“

ДУХОВНИ ГРАНИЦИ

Тук става дума за безусловното приемане на себе си, приемане на себе си такава каквато съм – неидеалната, но заслужаваща любов. Но любовта заслужават не само децата, които подреждат играчките си по местата, защото мама и татко, за лошите постъпки ще накажат и няма да обичат. В съпружеските отношения картината почти е същата. Мъжът наказва жена си, ако тя не съответства на неговия „стандарт“: „Ще те обичам, ако отслабнеш“.

ФИЗИЧЕСКИ ГРАНИЦИ

Тук говорим за притежанието на собственото тяло и имущество. Колко близко можете да допуснете към себе си непознат човек? Само вслушвайки се в себе си, своите усещанията, чувствата, може да дадете да разберете на околните, кой, как и кога може да ви докосне, и това наистина да ви достави удоволствие. Насилие в семейство – разпространен вид на нарушаването на физическите граници.

И тази статия ще бъде по-различна. В нея има писмено задание: напишете – кой, как, какви и при какви обстоятелства е нарушавал границите ви. Щом ги напишете, изпратете ни своите отговори на лично съобщение на нашата страничка във Фейсбук. Така ще имате възможност да споделите своите преживявания, а ние ще бъдем насреща, за да ви подкрепим. 

Автор: Анастасия Шахматова

ЗА РАБОТА С ЛИЧНИ ГРАНИЦИ, ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

Разгледайте нашите курсове на запис и предстоящи или се обадете на наш консултант, който ще ви насочи към най-правилния курс за вас