Woman LifeBook

Констелации – това е метод, който позволява да се види една или друга жизнена ситуация и да се погледне върху нея от друг ракурс.

Констелацията изваждa потиснатите чувства, които ги има почти във всеки човек и, между другото, не винаги са осъзнати и принадлежат на нас самите. Често ние ги “получаваме” по наследство, по същия начин както получаваме фамилните бижута или недвижимост.

Може да се каже, че констелациите събират опита на настоящия живот и опита на Предците, благодарение на което те работят много често по-бързо и точно, от колкото другите видове на психотерапия.

Констелациите работят с пластовете на безсъзнателното и с тази информация, която се намира там. И това не е само личното безсъзнателно, но и безсъзнателното на Предците и всичките им процеси, които те са преживяли.

Спомняйки историята може да се отделят редица тежки събития, които продължават да оказват влиянието върху нас, осъзнаваме ние това или не. Народът ни преживял такива травмиращи събития, като войни, репресии, робство, революции, дефицит и това са травми не само за хората, които са участвали в това, но и за тези, които са живяли през това време. Няма нито едно семейство, което да не е било докоснати от това!

Огромната колективна травма, която за нас се намира не чак толкова на дълбоко ниво. За някого тя отива две поколения назад, за някого – три, но всичко това ние го усещаме днес върху себе си. Констелацията това го показва много добре.

Има такава наука епигенетика, която потвърждава, че травмата се предава по наследство, а това е бариера към нормален живот. Премахвайки бариерата, тоест болезнените и неприятните чувства, които са свързани с травмиращите събития, ние същевременно извличаме от тях и полезен опит за живота.

В констелацията може да се работи със следните теми:

По темата препоръчваме:

Разгледайте нашите курсове на запис и предстоящи или се обадете на наш консултант, който ще ви насочи към най-правилния курс за вас